Γονική Παροχή

Προκειμένου να μεταβιβάσετε την περιουσία σας στα παιδιά σας, απαιτείται επίσημο συμβολαιογραφικό έγγραφο.


Η φορολογική κλίμακα έχει ως ακολούθως και αναφέρεται στην αξία της μεταβιβαζόμενης περιουσίας από τον κάθε γονέα στο κάθε παιδί:

Φορολογική κλίμακα σε € Φορολογικός συντελεστής (%)
Μέχρι 150.000 -
Από 150.001 μέχρι 300.000 1
Από 300.001 μέχρι 600.000 5
Υπερβάλλον 10

Σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, λαμβάνεται υπ’όψιν η αντικειμενική αξία, η οποία επιβεβαιώνεται από την Εφορία στην Ελλάδα ανάλογα με κάποιους αντικειμενικούς παράγοντες όπως η περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, η έκτασή του, η παλαιότητά του κλπ. Φημολογείται ότι τους επόμενους μήνες θα επέλθει μείωση του ως άνω αφορολόγητου ορίου, γι' αυτό αν σκοπεύετε να δώσετε την ιδιοκτησία σας στα παιδιά σας, φροντίστε το μέσα στους επόμενους 2 με 3 μήνες.

Περιπτωσιολογία

Το έτος 2000 ένας πατέρας έδωσε το σπίτι του στον γιό του. Η αντικειμενική αξία του σπιτιού υπολογίστηκε στις 100.000 ευρώ. Δεν πληρώθηκε φόρος για αυτήν την γονική παροχή. Το 2017 ο πατέρας θέλει να δώσει στον γιό του ένα χωράφι. Η αντικειμενική αξία του χωραφιού είναι 15.000 ευρώ. Δεν θα πληρώσουν φόρο γιατί το συνολικό ποσό της ακίνητης περιουσίας που δόθηκε είναι 115.000 ευρώ (100.000 + 15.000) και ο φορολογικός συντελεστής είναι 0.