Περιπτωσιολογίες


Ο Α πεθαίνει στην Ελλάδα χωρίς να αφήσει διαθήκη. Οι πλησιέστεροι συγγενείς του είναι η σύζυγός του Β που επίσης ζει στην Ελλάδα και ο γιός του Γ ο οποίος ζει στο εξωτερικό. Η μοναδική περιουσία του Α είναι ένα σπίτι με αντικειμενική αξία 160.000 ευρώ. Η Β θα κληρονομήσει το ¼ και ο Γ τα ¾ αυτού του σπιτιού. Μέσα σε έξι μήνες από τον θάνατο του Α, η Β πρέπει να υποβάλει την δήλωση φόρου κληρονομιάς. Δεν θα πληρώσει φόρο γιατί η αξία της κληρονομιαίας περιουσίας είναι γι’ αυτήν 40.000 ευρώ (1/4). Ο Γ πρέπει να υποβάλει την δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσα σε έναν χρόνο από τον θάνατο του Α, αφού ο Γ ζει στο εξωτερικό. Επίσης δεν θα πληρώσει φόρο γιατί η αξία της κληρονομιαίας περιουσίας γι’ αυτόν είναι 120.000 ευρώ (3/4).

Κληρονομικό Δίκαιο

Ο Α πεθαίνει στην Αμερική χωρίς να αφήσει διαθήκη. Δεν είχε οικογένεια. Οι πλησιέστεροι συγγενείς του είναι ο αδερφός του Β και η αδερφή του Γ που ζουν στην Ελλάδα. Η μοναδική περιουσία που είχε είναι ένα σπίτι με αντικειμενική αξία 60.000 ευρώ και ένα χωράφι με αντικειμενική αξία 10.000 ευρώ. Ο Β και η Γ κληρονομούν από 50% εξ αδιαιρέτου ο καθένας από τα παραπάνω ακίνητα και μέσα σε ένα χρόνο από τον θάνατο του Α (αφού ζούσε στο εξωτερικό) πρέπει να υποβάλουν την δήλωση φόρου κληρονομιάς. Το συνολικό ποσό της κληρονομιαίας περιουσίας για τον καθένα τους είναι 35.000 ευρώ. Συνεπώς, για τα πρώτα 30.000 ευρώ δεν θα καταβάλλουν φόρο, επειδή το ποσό αυτό απαλλάσσεται από το φόρο. Και για το ποσό των 5.000 ευρώ θα φορολογηθούν στο 5%.

Κληρονομικό Δίκαιο

Ο Α πεθαίνει στην Ελλάδα χωρίς να αφήσει διαθήκη. Οι πλησιέστεροι συγγενείς του είναι τα παιδιά του Β και Γ που ζουν στην Ελλάδα και δεν έχουν οικογένεια. Η κληρονομιαία περιουσία αποτελείται από ένα σπίτι με αντικειμενική αξία 60.000 ευρώ. συνεπώς, οι Β και Γ κληρονομούν 50% εξ αδιαιρέτου ο καθένας από αυτό το σπίτι. Όμως ο Α είχε δάνεια συνολικού ποσού 90.000 ευρώ. Επίσης, χρωστούσε στην εφορία το ποσό των 6.000 ευρώ. Από τη στιγμή που τα χρέη είναι μεγαλύτερα από την αξία της κληρονομιαίας περιουσίας, συνιστάται στους Β και Γ να αποποιηθούν την κληρονομιά μέσα σε ένα χρόνο από τον θάνατο του Α στο Ειρηνοδικείο της περιοχής όπου ο Α είχε την κατοικία του.

Κληρονομικό Δίκαιο

Το έτος 2000 ένας πατέρας έδωσε το σπίτι του στον γιό του. Η αντικειμενική αξία του σπιτιού υπολογίστηκε στις 100.000 ευρώ. Δεν πληρώθηκε φόρος για αυτήν την γονική παροχή. Το 2017 ο πατέρας θέλει να δώσει στον γιό του ένα χωράφι. Η αντικειμενική αξία του χωραφιού είναι 15.000 ευρώ. Δεν θα πληρώσουν φόρο γιατί το συνολικό ποσό της ακίνητης περιουσίας που δόθηκε είναι 115.000 ευρώ (100.000 + 15.000) και ο φορολογικός συντελεστής είναι 0.

Γονική Παροχή

Θείος θέλει να δωρίσει στον ανιψιό του ένα σπίτι, του οποίου η αντικειμενική αξία είναι 50.000 ευρώ. Ο ανιψιός εντάσσεται στην δεύτερη φορολογική κατηγορία. Για τα πρώτα 30.000 ευρώ δεν θα επιβληθεί φόρος και για τα υπόλοιπα 20.000 ευρώ θα επιβληθεί φόρος της τάξης του 5%. Δηλαδή προκύπτει ποσό 1.000 ευρώ.

Δωρεά