Δασικοί Χάρτες

Ένα πολύ σημαντικό έργο έχει ολοκληρωθεί σχετικά με τους δασικούς χάρτες, σύμφωνα με τον Νόμο 4389/2016.


Η κατάρτιση των δασικών χαρτών έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων, που διέπονται από το ειδικό προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας κατά τρόπο ακριβή, διαφανή και οριστικό.

Οι δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν και οποιοσδήποτε έχει συμφέρον πρέπει να υποβάλει τις αντιρρήσεις του σε συγκεκριμένες προθεσμίες, γι’ αυτό ένας δικηγόρος είναι απαραίτητος στην Ελλάδα για να αναλάβει να φροντίσει όλα αυτά τα ζητήματα. Στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr/sites/en/forestmaps μπορείτε να δείτε τις περιοχές όπου έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες και να ενημερωθείτε σχετικά με τους δασικούς χάρτες. Δεδομένου ότι κατέχετε αγρούς στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να ενημερωθείτε για τον χαρακτηρισμό τους.